Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Mühendislik Yapı, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları ve Bordrolama birimleri arasındaki organizasyon şemasının mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılması ve uygulama esaslarının denetimi ile firmanızın karşılaşabileceği vergisel ve yapısal risk unsurlarını değerlendirerek en doğru süreç yönetim modellerinin oluşturulması adına Mali Süreç Yönetimi eğitimleri ile firmanıza değer katmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim Konularımız,

  • Tam Zaman Eşdeğer Hesaplamaları
  • Ar-Ge ve Tasarım Personeli Yeterlilik Tespiti
  • Dışarıda Geçirilen Süre Beyanlarının Kontrolü
  • Personele Sağlanan Teşvik ve Desteklerin Uygulama Esasları
  • Bordrolama ve İstisnaların Uygulanması
  • Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı Personellerin İstisna Farklılıkları
  • Fiili Çalışmaların ve Maksimum Çalışma Sürelerinin Belirlenmesi
  • Destek Personellerinin Nitelikleri ve Teşvik Unsurları
  • Temel Bilimler Mezunlarına Sağlanan Desteklerin Uygulanması
  • 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Özellikli Konuların Değerlendirilmesi
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık