Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Mühendislik Yapı, Muhasebe, Finans ve Bordrolama birimleri arasındaki organizasyon şemasının mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılması ve uygulama esaslarının denetimi ile firmanızın karşılaşabileceği vergisel ve yapısal risk unsurlarını değerlendirerek en doğru süreç yönetim modellerinin oluşturulması adına Mali Süreç Yönetimi eğitimleri ile firmanıza değer katmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim Konularımız;

 • Ar-ge veya Tasarım Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Harcamaların Değerlendirilmesi ve İndirimlerin Mevzuat Çerçevesinde Tespiti
 • Mali Tabloların Düzenlemesi ve Vergi Uygulamalarının Firma Özelinde Değerlendirilmesi
 • Maliyet Muhasebesi Ar-ge Proje Yönetimi
 • Muhasebe Yönetim Süreçleri
 • Projelerin Aktifleştirme Esasları
 • Ek Performans Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve İlave Ar-ge İndiriminin Analizi
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Yönetimi
 • Hibe Şeklindeki Nakdi Destek Dönüşlerinin Değerlendirilmesi, Vergisel Yönetim Muhasebesi , Beyan ve Uygulama Esasları
 • Gümrük Vergisi İstisna Uygulamaları ( Tek Pencere Sistemi )
 • Temel Bilimler Mezunlarına Sağlanan Desteklerin Uygulanması
 • Faaliyet Raporunun Oluşturulması
 • 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Özellikli Konuların Değerlendirilmesi
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık