Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan firmaların, Muhasebe, Bordrolama, Proje Yönetimi, Portal Yönetimi, Yönetici Şirket Prosedürleri ve Teşvik Uygulamaları konularında, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında verilen uygulamalı eğitimlerle doğru kurguyu sağlamalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim Konularımız;

 • Kanun kapsamında Ar-ge ve Yazılım Projesi nedir,
 • Şirketiniz Mali Alt yapısı Teknoparka hazır mı ?
 • Teknopark dışındaki Merkez/Şube yapılanmasında nelere dikkat edilmeli?
 • Teknopark Muafiyet raporu nedir ? Nasıl hazırlanmalıdır?
 • Proje süreleri ile sözleşme ve faturalandırma esasları nelerdir?
 • Projelerin Mali alt yapısı nasıl kurulmalıdır?
 • Teknokent Yönetici Şirket prosedürleri nasıl yönetilmelidir
 • Mevzuattaki değişikliklerle Sipariş Ar-ge ve Gayri Maddi Hakların vergisel değerlendirmesi
 • Teknoparklarda Muhasebe Uygulamaları ve Hesap Planı düzeni
 • Hangi Yazılım faaliyetlerine KDV istinası uygulanabilir?
 • Gümrük İstisnası uygulaması
 • Kurumlar Vergisi İstisna Kazançlarında dağıtım esasları ve hesaplamaları
 • Teknoparkta çalışacak Personellerin Akademik ve Teknik yeterlilikleri nasıl olmalıdır
 • Personel Bordrolarında Teşvik esasları ve hesaplama yöntemleri
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık