Teknopark ve Ar-Ge, Tasarım Merkezlerinde Teşvik ve Kapsamlar Genişliyor

Devamı için tıklayınız...

Teknoparklarda Mali Uygulamalar ve Start-Up Hukuku Bilgilendirme Etkinliği

Devamı için tıklayınız...

Kariyerine İNOVASYON katmak isteyen çalışma arkadaşları arıyoruz.

Devamı için tıklayınız...

Teknoparklar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Firmalara Sağladığı Avantajlar ve Yeni Mevzuat İle Gelen Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Devamı için tıklayınız...

Yerli Üretim ve Ar-Ge Faaliyetlerine Eğitim Desteği

Devamı için tıklayınız...

Teknopark ve Ar-Ge Merkezleri Mali Süreç Yönetim Semineri

Devamı için tıklayınız...

Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İlişkin Düzenleme

Devamı için tıklayınız...

Özel Maliyetlerin Ar-Ge İndirimine Konu Edilmesi

Devamı için tıklayınız...

Ar-Ge İndirimini Yeniden Değerlemeyi Unutmayınız

Devamı için tıklayınız...

Teknoparklar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Amortisman Avantajı

Devamı için tıklayınız...

İmha Edilmesi Gereken Emtianın Emsal Bedelinin, Mükelleflerce Değerlemesinin Yapılabilmesine Yönelik Düzenleme

Devamı için tıklayınız...

Teknoparklar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi İstisnası

Devamı için tıklayınız...

Asgari Ücretin Vergi Dilimi Değişikliklerinden Etkilenmemesini Sağlayacak Yeni Düzenleme

Devamı için tıklayınız...

AR-GE ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi Modeli

Devamı için tıklayınız...

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Devamı için tıklayınız...

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlere İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı

Devamı için tıklayınız...

Vergiye Uyumlu Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine uygulanacak % 5 ‘lik Vergi indirimi

Devamı için tıklayınız...

Yeni Dönem Taşınmazların Satışından Doğan Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması

Devamı için tıklayınız...

2018 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

Devamı için tıklayınız...
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık