2018 yılında uygulanacak asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL.- olarak belirlenmiştir. Asgari ücretli çalışanın alacağı ücret ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir.

Asgari Ücret ( TL ) 01.01.2018 – 31.12.2018
Brüt Tutar 2.029,50
SGK Primi İşçi Hissesi (% 14) -284,13
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (% 1) -20,30
Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08
Gelir Vergisi (% 15) -258,76
Damga Vergisi (binde 7,59) -15,40
Kesintiler Toplamı -578,59
Net Ödenecek Tutar 1.450,91
Asgari Geçim İndirimi ( Bekar çalışan örneklem ) 152,21
Net + AGİ Ödenecek Tutar 1.603,12
İşveren SGK Primi (% 15,5) 314,57
İşsizlik Sigortası Primi (% 2) 40,59
İşverenin Toplam Maliyeti 2.384,66

İşveren SGK primi oranı % 20,5 olup, örnek çalışmamızda 5510 sayılı kanun kapsamında ödeme yükümlülüğünü yerine getiren işverenin 5 puanlık işveren desteği, maliyet toplamından düşülerek hesaplama yapılmıştır.

  • 2018 yılı için, SGK primine esas kazançların Alt ve Üst sınırları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
2018 Alt Sınır Üst Sınır
SGK Primine Esas Günlük Kazanç 67,65 507,38
SGK Primine Esas Aylık Kazanç 2.029,50 15.221,40

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018

Asgari Geçim İndirimi

(01.01.2018 - 31.12.2018)

Medeni Durum Aylık Tutar
Bekar 152,21
Evli eşi çalışmayan 182,66
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76
Evli eşi çalışan 152,21
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76

Kaynak : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Saygılarımızla;

Okumak için indiriniz.

Paylaş

Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık