5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki, Ar-Ge  ve Tasarım merkezlerinin 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indirimini Yeniden Değerleme Oranında artırılmak suretiyle dikkate alması gerekmektedir.

Bilindiği üzere Zarar Beyanı sebebiyle döneminde indirilemeyen ve Devreden Ar-Ge İndirimi Zaman Aşımı olmaksızın izleyen yıllar itibari ile devreder. 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyanının öncesinde Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan Yeniden Değerleme Oranını dikkate alarak, Ar-Ge indirimini aşağıda örnekleri ile açıklamış olduğumuz şekilde beyana konu etmeleri gerekmektedir.

 

Ar-Ge İndiriminin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması Örnek Uygulama

İMD A.Ş.’ nin 2016 yılı mali verileri aşağıdaki gibidir.

2016 Yılı Kazancı

                                  800.000,00 TL.-

2016 Yılı Ar-Ge İndirimi

1.200.000,00 TL.-

2017 Yılına Devreden Ar-Ge İndirimi

400.000,00 TL.-

 

Yeniden Değerleme Oranı : 2016 yılından devreden Ar-ge harcamalarının indirime esas alınacak tutarı; 2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak açıklanmıştır.

Devreden Ar-Ge indirimi x Yeniden Değerleme Oranı = Yeniden Değerleme Tutarı

400.000,00 x % 14,47 = 57.880,00 TL.-

2016 Yılından 2017 Yılına Devreden Ar-Ge İndirim Tutarı 457.880,00 TL.- olarak belirlenmiştir.

 

İMD A.Ş.’ nin 2017 yılı mali verileri ise aşağıdaki gibidir ;

2017 Yılı Kazancı

950.000,00 TL.-

2017 Yılına ait Ar-Ge İndirimi

800.000,00 TL.-

2016 Yılından Devreden Ar-Ge İndirimi

457.880,00 TL.-

2018 Yılına Devreden Ar-Ge İndirimi

307.880,00 TL.-

       

Firmamız 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyanında 950.000,00 TL.-‘lik Ar-Ge İndirimini kullanacak olup, ilgili vergilendirme döneminde kazancın yetersiz olması nedeniyle kullanılamayan 307.880,00 TL.-‘ lik  Ar-Ge İndirimi ise 2018 yılına devredecektir.

 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyanında devreden Ar-Ge indirimini ise ( 307.880,00 TL.- ) 2018 yılı beyanında yeniden değerleme artış oranı dikkate alınarak endekslenmesi gerekmektedir.   

Devreden Ar-Ge İndirimi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin;

  • Ek Bilgiler Bölümü  :  Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi satırına
  • Ekler Bölümü            :  Ar-Ge Bilgileri sekmesine ilgili verilerin girişinin yapılması gerekmektedir.

 

 “Konu içeriği ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz”

  Saygılarımızla,

Okumak için indiriniz.

Paylaş

Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık