Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge Merkezlerinin performanslarının izlenmesi, karar vericiler açısından; politika, strateji ve yol haritası oluşturmada kaynak sağlaması amacıyla “Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi Modeli” yayınlanmıştır.

Performans endeksi çalışmalarında hedeflenen Ar-Ge Merkezlerinin yetkin olduğu alanların belirlenmesi, hedeflenen amaçlara ulaşılabilirliğin ölçülmesi , geliştirilmesi yada revizyon gerektiren unsurların tespit edilmesi amaçlamaktadır.

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterlere haiz, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Ek Performans Kriterlerinden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az % 20 artış sağlayan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının % 50 ‘si İlave İndirime konu edilecektir.

Bu indirimden yararlanacak işletmelerin, Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterler doğrultusunda faaliyet raporu ve ekinde Bakanlıkça istenen belgeleri ibraz etmeleri esastır.

Kaynak : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

“Konu içeriği ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz”

Saygılarımızla;

Okumak için indiriniz.

Paylaş

Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık