Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olarak kullanılan ve kiralanan gayrimenkulün genişletmesi veya iktisadi kıymetinin arttırılması maksadıyla kiracısı tarafından yapılmış olan giderler “Özel Maliyet Bedeli” olarak dikkate alınmalıdır.

Kiralanan gayrimenkule yapılan bir giderin özel maliyet bedeli olarak değerlendirilebilmesi için;

  • Üzerinde harcama yapılan gayrimenkulün bir başkasına ait olması,
  • İlgili giderlerin kiracı tarafından gerçekleştirilmiş olması,  
  • Yapılan harcamaların gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan gider niteliğini taşıması gerekmektedir.

Bilindiği üzere özel maliyet bedellerinin itfa süresi için kira kontratındaki sürenin dikkate alınması ve ilgili tutarın kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerekmektedir.

Kiralanan, Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerine ait oluşan Özel Maliyetlerin Ar-Ge İndirimine konu edilmesi mümkündür.

Örnek Uygulama Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İMD A.Ş. Ar-Ge Merkezindeki personellerinin kullanımı için 01.Ocak.2018’ de açık bir mutfak yapılmasına karar vermiştir. Yapılan harcama toplamı 10.000,00 TL.- + 1.800,00 TL.- KDV olarak ödenmiş olup, ilgili gayrimenkulün kiralama süresi 2 yıldır. İMD A.Ş.’nin 2018 yılında aktif olarak devam eden 4 adet Ar-Ge projesi bulunmaktadır.

------------------------------------------------------------01.01.2018------------------------------------------------------------

264. ÖZEL MALİYETLER                                                     10.000,00 TL.-

( İMD AR-GE MERKEZİ )

191. İNDİRİLECEK KDV                                                         1.800,00 TL.-

                                                  102. BANKALAR                                                                       11.800,00 TL.-        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

Özel Maliyetler hesabına alınan tutar, kiralama süresine bölünecek olup, her yıl amortismana tabi tutulacaktır.  Gayrimenkulün kiralama süresi 2 yıl olarak belirlenmiş olduğundan;

10.000,00 TL.- / 2 Yıl  = 5.000,00 TL.- ( Yıllık Amortisman Tutarı )

------------------------------------------------------------31.12.2018------------------------------------------------------------

750. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                    5.000,00 TL.-

( İMD AR-GE MERKEZİ )

                                                  268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                           5.000,00 TL.-        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ;

İMD A.Ş.’ nin aktif olarak devam eden 4 adet Ar-Ge Projesi bulunmakta olup, yapılan “ Özel Maliyet Tutarı ” belirli projeye ait özel bir harcama niteliği taşımamaktadır.

Yapılan açık mutfağın Ar-Ge merkezi personellerinin ortak kullanımı için yaptırılmış olduğu unutulmamalı ve 5.000,00 TL.-‘nin ise 750. Araştırma ve Geliştirme Giderlerine aktarımında, Ar-Ge projelerinde çalışan personellerin proje performans oranları dikkate alınarak ilgili tutarın dağıtımı sağlanmalı ve Ar-Ge indirimine konu edilmelidir.

 “Konu içeriği ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz”

  Saygılarımızla,

   

Okumak için indiriniz.

Paylaş

Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık