Firmalar Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşırken, şirket bünyelerinde Ar-Ge ile entegre çalışan diğer tüm birimlerle inovasyonun hedeflenmesi ve değer katan yeniliklerin geliştirildiği bir yapıyı oluşturmak ve inovasyonun şirket bünyesinde kültüre dönüşebilmesi, iş modellerin kurgulanması, hedeflenen başarıya ulaşmada önemli katkılar sağlamaktadır.

İnovasyon Mali Danışmanlık, Ar-ge ve Tasarım Merkezlerinin mali, finansal ve vergi dinamiklerinin yapılandırılmasında, 5746 sayılı kanun ile yürürlükte olan teşviklerin tüm unsurları ile firma özelinde değerlendirilmesinde, mevzuatın uygulama ve denetim hükümleri kapsamında uygulanma esaslarının incelenmesinde, proje etkinliğinin ölçülmesi ve matematiksel faydalarının tespiti aşamalarında çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Ar-ge ve Tasarım Merkezlerinin firmalara avantajlarını değerlendirirken mali yapıların katma değeri yüksek, sürdürülebilir bir değer zincirinin parçası olabilmesi, mühendislik çalışmaların ve proje çıktılarının doğru değerlendirmesinden geçmektedir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Mühendislik Yapı, Muhasebe, Finans ve Bordrolama birimleri arasındaki organizasyon şemasının mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılması ve uygulama esaslarının denetimi ile firmanızın karşılaşabileceği vergisel ve yapısal risk unsurlarını değerlendirerek en doğru süreç yönetim modellerinin oluşturulması sizler için kurgulanmaktadır.

Ar-ge ve Tasarım Merkezi Mali Süreç Yönetimi Hizmetlerimiz

 • Tam Zaman Eşdeğer Hesaplamaları
 • Ar-Ge ve Tasarım Personeli Yeterlilik Tespiti
 • Dışarıda Geçirilen Süre Beyanlarının Kontrolü
 • Personele Sağlanan Teşvik ve Desteklerin Uygulama Esasları ( Bordro Hesaplaması )
 • Ar-ge veya Tasarım Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Harcamaların Değerlendirilmesi ve İndirimlerin Mevzuat Çerçevesinde Tespiti
 • Mali Tabloların Düzenlemesi ve Vergi Uygulamalarının Firma Özelinde Değerlendirilmesi
 • Maliyet Muhasebesi Ar-ge Proje Yönetimi
 • Muhasebe Yönetim Süreçleri
 • Projelerin Aktifleştirme Esasları
 • Ek Performans Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve İlave Ar-ge İndiriminin Analizi
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Yönetimi
 • Hibe Şeklindeki Nakdi Destek Dönüşlerinin Değerlendirilmesi, Vergisel Yönetim Muhasebesi , Beyan ve Uygulama Esasları
 • Gümrük Vergisi İstisna Uygulamaları ( Tek Pencere Sistemi )
 • Temel Bilimler Mezunlarına Sağlanan Desteklerin Uygulanması
 • Faaliyet Raporunun Oluşturulması
 • Mali Teknolojik Alt Yapı Çalışmalarına Destek Verilmesi
 • Mali Süreç Yönetimi Farkındalık Eğitimi ve Çalıştay
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık