İnovasyon Mali Danışmanlık; mesleki gizlilik esasları çerçevesinde, uzman kadrosuyla şirketinizin bordrolama, SGK bildirim ve beyan süreçlerini profesyonel olarak yönetme alanlarında da hizmet sağlamaktadır.

Riskli olan bordrolama ve SGK bildirim süreçlerinin İnovasyon Mali Danışmanlık tarafından sürdürülüyor olması, İnsan Kaynakları departmanınızın daha etkin ve sağlıklı yürümesine katkı sağlamaktadır.

SGK ve İş kur teşvikleri, Teknopark Personeli Teşvik Uygulamaları, Ar-ge ve Tasarım Merkezi Personeli Teşvik Uygulamaları konularında vermiş olduğumuz hesaplama, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerimizin sağladığı avantajlarla; mevzuata uygun teşvik edinimlerinden maksimum seviyede fayda sağlayarak personel maliyetlerine katkı sağlamayı da hedeflemekteyiz.

Bordrolama Hizmetlerimiz içerisinde,

 • SGK Dosya tescil ve takip işleri
 • Personel Özlük dosyası oluşturma ve kontrol hizmetleri,
 • İş sözleşmeleri kontrol hizmetleri,
 • İşe giriş ve çıkış bildirimleri
 • İşkur işlemleri
 • Personel SGK, İşkur Teşvik yönlendirme ve takip işlemleri
 • Personel Puantaj işlemleri
 • Personel Yıllık izin, İcra, Prim, Ayni yardım takip ve hesaplamaları
 • Personel Maaş hesaplama ve Bordrolama süreçleri
 • Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması ve bildirimi
 • İhbar, Kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerin hesaplanması
 • Ar-ge ve Tasarım Merkezi Bordro teşvik hesaplama ve danışmanlığı
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri Bordro teşvik hesaplama ve danışmanlığı
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık