Firma yöneticilerinin ve yatırımcıların alacağı finansal, yönetimsel ve yatırım kararlarının belirlenmesi, kurumsallaşma sürecindeki mali yol haritasında,  bilanço ve gelir tablolarındaki unsurların sektör özelindeki rasyolarla karşılaştırılması ile mali analiz raporlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Mali analiz ve raporlamaların, gizlilik esasları çerçevesinde, objektif ve bağımsız bir kuruluş tarafından, şirket ortaklarına ve bilgi kullanıcılarına sunulması, raporlara olan güven esasının oluşmasını da sağlayacaktır. 

İnovasyon Mali Danışmanlık, rasyo analizindeki yetkin kadrosuyla karşılaştırılabilir ve yorumlanabilir en doğru raporlamalar ile müşterilerine bu alanda da objektif yönetim anlayışla hizmet vermektedir.

Finansal Analiz ve Raporlama hizmetlerimiz içerisinde;

  • Mali Rasyo Analizleri
  • Dikey Analiz Raporlamaları (Sektör ortalamaları)
  • Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi
  • Ar-ge ve Teknopark Teşvik Analiz ve Raporlamaları
  • Analiz Sonuçları yorum ve dipnot raporları
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık