Ülkemizde uygulanmakta olan, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukuku mevzuatındaki yenilikler, değişiklikler ve yargı kararları, her sektör açısından özenle değerlendirilmesi ve doğru uygulanması gereken önemli hususlar arasındadır.

Şirket Yetkilileri, yapmış olduğu faaliyetleri içerisinde kanun koyucu tarafından emredilen bu hukuki müeyyidelere uymak, uygulatmak ve bunların sonuçlarından sorumlu olmakla mükelleftirler.

İnovasyon Mali Danışmanlık, Şirketlerin vergi politikalarının belirlenmesi, Şirketler hukuku içerisinde ihtiyaçların doğru belirlenmesi, kullanılan İnsan kaynağındaki hukuki yapının değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi konularında, müşterilerine hizmet veren bir danışmanlık şirketidir.

Vergi Hukuku Danışmanlığı

 • Sektör özelinde vergi sorumluluklarının belirlenmesi
 • Şirket içi vergi politikalarının belirlenmesi ve danışmanlık,
 • Vergisel risklerin değerlendirilmesi ve danışmanlık,
 • Vergisel inceleme, ihtilaf ve uzlaşma konularında destek ve danışmanlık,
 • Vergisel teşviklerinin ve cezai müeyyidelerin hukuki boyutlarının değerlendirilmesi,

Ticaret Hukuku Danışmanlığı

 • Şirket kuruluş ve ana sözleşme işlemleri,
 • Şirket Genel Kurul toplantı işlemleri,
 • Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu kararları ve danışmanlık,
 • Şube kuruluşu, irtibat ofisi mevzuat tescil ve danışmanlıkları
 • Fatura, ticari sözleşmeler, ticari alacak ve borçlar ile ilgili hukuki danışmanlıklar,
 • Şirket tür değişikliği işlemleri,

İş Hukuku Danışmanlığı

 • Personel sözleşmelerinin hazırlanması veya mevcut sözleşmelerin kontrolü
 • Personel maddi hakların yasa çerçevesinde hesaplanması ve hukuki belgelerin hazırlanması
 • Personel ile oluşabilecek ihtilaflı durumlarda danışmanlık
 • Arabuluculuk, uzlaşma ve iş mahkemelerine destek ve danışmanlık
 • İş kanunu çerçevesinde hazırlanması zorunlu özlük dosya incelemeleri ve danışmanlığı
 • İş hukuku kapsamında çalışma usul ve esasları konusunda danışmanlık
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık