Firma Yöneticileri, mevcut mali sistemlerindeki işleyişin ve düzenin ihtiyatlılık derecesini görmek amacıyla bilgi sahibi olmak isteyebilirler.

Mali belge ve kayıtlarındaki hatalı ve riskli alanları objektif ve bağımsız kuruluşlar tarafından incelenmesi firmaların iç kontrol sistemlerinin güvenirliğini ve revizyonunu gerektiren alanların belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

İnovasyon Mali Danışmanlık, Mali Müşavirlik hizmetleri ve yetkisi çerçevesinde şirket yönetimlerinin talep ettiği alanlarda, belge ve kayıtların kanun koyucu ve mevzuat hükümlerine uygunluğunun ölçülmesi, inceleme ve tetkik edilmesi çerçevesinde hizmet vermektedir.

Özel Amaçlı Mali inceleme ve Risk Değerlemesi Hizmetleri içerisinde;

  • Mali Verilerin Genel Kabul görmüş Muhasebe ilkelerine uygunluğunun incelenmesi
  • Muhasebe süreç yönetiminin incelenmesi
  • İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması
  • Belge ve kayıtların Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun incelenmesi
  • Yasal beyannamelerin muhasebe kayıtları ile karşılaştırılması
  • İç kontrol sistemindeki mali risklerin tespiti ve raporlanması
  • Muhasebe, İnsan Kaynakları ve Finans birimleri arasındaki işlemlerin incelenmesi
  • Hesap hataları, sapma ve uygulayıcı hataların test ve tahlil edilmesi.
  • İnceleme ve Risk sonuçlarının Yöneticilere raporlanması
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık