Ülkemizde Türk Ticaret Kanunu 2012 yılında önemli bir revizyona uğramıştır. Mevcut vergi sisteminin getirdiği vergisel çeşitlilikler, yeni girişimcilerin ve yatırımcıların hangi hukuki yapıda ve türde şirket kuracaklarına karar vermeleri, şirketin geleceği ve yönetim yapısı açısından önem arz eden konuların başında gelmektedir.

Girişimcilerin yapmak istediği iş türüne göre, nasıl bir ortaklık yapısında olması gerektiği, sektörün vergi yapısı, şirket sermaye yapısı, şirket türü belirlenerek, hedefledikleri şirket politika ve süreçlerinin inşasında fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Ülkemizdeki Gümrük Ticaret Bakanlığı verilerine göre, en çok tercih edilen şirket türleri arasında, Şahıs Şirketleri, Limited Şirketleri ve Anonim Şirketleri yer almaktadır.

İnovasyon Mali Danışmanlık,

  • Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş İşlemleri,
  • İrtibat Ofisi Başvuru ve kuruluş işlemleri,
  • Şube Kuruluş ve Tescil İşlemleri,
  • Şirket Ana Sözleşme değişikliği, Adres değişikliği, Tür değişikliği, Hisse devri gibi konularda anahtar teslim danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Şirket Kuruluş Hizmetleri içerisinde,

  1. Şirket Unvanınızın resmi kurumlardan uygunluğunun kontrolü,
  2. Türk Ticaret Kanunu usul ve esaslarına uygun Ana sözleşmenizin hazırlanması,
  3. Yabancı Sermayeli Şirket Ortaklarına ait istenen evrakların hazırlanması,
  4. Noter belgelerinin hazırlanması ve tasdik işlemlerinin organize edilmesi,
  5. Ticaret Sicil Tescil ve İlan işlemlerinizin başvuru ve takibi,
  6. Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi bakanlığı, Teknokent gibi bağlı olduğunuz resmi kurumlara yasal bildirim ve başvuruların yapılması görevleridir.
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık