Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ülkemizde üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde ortak ve süründürülebilir teknoloji tabanlı girişimler ve projeler yaratılması amacıyla kurulmuştur.

Firmalar Ar-ge , Tasarım ve Yazılım faaliyetlerini fiili olarak 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin bir çok ilinde yer alan Teknoparklarda sürdürmektedirler.

İşletmenizin faaliyetleri içerisinde Ar-ge, Tasarım ve Yazılım mevcutsa ve henüz Teknoparklarda faaliyet göstermiyorsanız veya bu alanı değerlendirmek isteyen potansiyel bir girişimciyseniz, işletmenizin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından Teknoparkların vergisel ve diğer majör avantajlarını incelemeniz fayda sağlayacaktır.

İnovasyon Mali Danışmanlık, yetkin kadrosu ile Teknoparklardaki iş dünyasından edindiği tecrübelerini müşterilerine uyarlayabilecek prensipte hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz her konuda, çözüm odaklı, sürdürülebilir ve büyüme hedefli danışmanlıklara yer verip, müşterilerimize maksimum seviyede fayda sağlayabilecek mali yapılar geliştiriyor ve öneriler sunuyoruz.

Teknopark Mali Danışmanlık hizmetlerimiz içerisinde,

 • Projelerinizin mali alt yapısının hazırlanması,
 • Teknokent Yönetici Şirket prosedür yönetimi,
 • Teknokente Yeni Şirket veya Şube kuruluş gibi sektörünüz özelindeki avantajların sunulması ve doğru yapının kurgulanması,
 • Simüle edilmiş Mali Avantaj raporu ile Yatırım öncesi Şirket Yöneticilerinin karar alma süreçlerine yön verilmesi,
 • Proje sürelerinin belirlenmesi ile yönetici Şirket uygulamaları ve teknik mevzuat danışmanlığı,
 • Proje personellerinin seçimi ve mevzuata göre uyarlamaları,
 • Personel ve Vergi Teşviklerin firmaya kazandırılması konularındaki teknik organizasyon,
 • Teknopark Mali ve Vergisel Danışmanlık,
 • Teknopark mevzuatına uygun Yasal muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Teknopark Personel bordroların hazırlanması ve teşviklerin kullandırılması,
 • Teknopark Özelindeki Teşvik ve Finansal Raporlamalar,
 • Gayri Maddi Hak niteliğindeki Projelerin mali alt yapısının hazırlanması,
 • Sipariş Ar-ge ve Yazılım Projelerinin sözleşme, faturalandırma konularında danışmanlık,
 • Teknopark Yönetici Şirket ve Resmi kuruluşlara yapılacak zorunlu bildirim ve raporlamalar,
 • Teknoparklar arası geçişlerde teknik ve mali alt yapının kurulması,
 • Özel amaçlı Teknopark Mali inceleme ve risk değerleme çalışmaları,
Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık