TEYDEB tarafından yürütülen Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin dönemsel harcama ve giderlerinin mali denetim ve incelemesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirler (YMM)  tarafından yapılmaktadır

Destek programları kapsamında, proje başvuru tarihinde KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar tarafından yürütülen ve başarı ile sonuçlanan projeler için destek karar yazısında belirtilen fikir sahibi araştırmacı/araştırmacılara proje teşvik ödülü ödenmektedir. Projenin son döneminde kuruluş tarafından hazırlanan Fikir Sahibi Araştırmacı Bildirim Formu, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’ndaki açıklamalara uygun olarak kontrol edilerek Mali Müşavir tarafından onaylanmaktadır.

 

- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)

- Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505)

- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)

- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509)

- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)

- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) (1512)

- Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513)

- Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı (1515)

- Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (1601)

- Yenilik Destek Programı

 

İnovasyon Mali Danışmanlık, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,  Arge ve Tasarım Merkezleri Mevzuat Deneyimi ile,  TUBİTAK kurumuna akredite Mali Müşavirlik şirketi olarak Proje Harcamalarının Denetimi, Mali Rapor Hazırlanması ve Rapor gönderimi konularında hizmet vermektedir.

Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık